Vítejte na ofssumperk.cz,

 

Vážení sportovní přátelé,

zdravíme touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Šumpersku. Naší snahou bude pomocí nejen těchto webových stránek zlepšit informovanost zainteresovaných funkcionářů, hráčů a fanoušků kopané o fotbalovém dění v regionu Mohelnicka, Zábřežska, Šumperska a Stroměstska. Veškeré informace vám chceme předávat v co možná nejkratším možném časovém úseku. Věnovat se chceme nejen mládeži ale i historii regionálního fotbalu, předávat vám informace z vyšších svazových orgánů, včetně přehledu konaných akcí.

Za VV OFS Šumperk Vlastimil Faltýnek, předseda

 

Aktuality:

Výběrové řízení na pozici Grassroots trenér mládeže OFS Šumperk
3. srpen 2021

Vážení trenéři,

 

rádi bych vás informoval, že OFS Šumperk spolu s GTM KFSOL p. Lukášem Starobou vyhlašuje výběrové řízení na pozici Grassroots trenéra mládeže pro OFS Šumperk.

 

Požadavky a náplň práce pro uchazeče najdete v přiloženém souboru.

 

S pozdravem

 

 

Radim Netopil

 

sekretář OFS Šumperk

mobil: +420 732 689 039

mail: fotbal.sumperk@rps.cz

Aktuální opatření pro konání amatérských soutěží
30. červenec 2021

29. 7. 2021

Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

Vážení členové FAČR, po komunikaci s MZČR došlo k úpravě souboru pravidel ke konání soutěžních zápasů a upřesnění některých nejasností. 

Upravená pravidla naleznete v příloze tohoto sdělení, zároveň FAČR připravil odpovědi na nejčastější dotazy, které z hnutí zaznívají před startem amatérských soutěží.

Kontrolu bezinfekčnosti všech přímých účastníků utkání, tzn. osob uvedených v zápise o utkání, provádí před utkáním rozhodčí, když domácí a hostující družstvo je zároveň povinno sdělit rozhodčímu kontaktní údaj (telefon) na jednu osobu ze svého družstva (ve většině případů vedoucí družstva, případně trenér).

Při vyplňování elektronického zápisu o utkání následně rozhodčí stvrdí, že všichni přímí aktéři utkání prokázali svou bezinfekčnost a zároveň uvede jméno, příjmení a telefon nahlášené kontaktní osoby z každého družstva.

Kontrolu bezinfekčnosti diváků provádí pořadatel utkání, tzn. domácí družstvo.

Jak rozhodčí, tak i pořadatel, jsou dle platného mimořádného opatření MZČR oprávněni provádět takovou kontrolu a dané osoby jsou povinny se jí podrobit. V případě, že kontrolu odmítnou, je kontrolující osoba oprávněna nepřipustit je k utkání.

Osoby přímo se účastnící utkání (hráči, rozhodčí a členové realizačního týmu)

1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna?

 • Osoba přímo se účastnící utkání je povinna před zahájením utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je osoba přímo účastnící se utkání oprávněna předložit v tištěné či elektronické podobě.

2. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání?

 • Za kontrolu bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání odpovídá rozhodčí.

3. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu osoby přímo se účastnící utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti na utkání?

 • O nepřipuštění osoby přímo se účastnící utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje rozhodčí.

4. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení?

 • Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR.

5. Jak postupovat v případě pozitivního samotestu provedeného na místě?

 • V případě pozitivního samotestu je osoba povinna podstoupit kontrolní PCR test a dále se postupuje dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR.

Diváci

1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna?

 • Divák je povinen při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je divák oprávněn předložit v tištěné či elektronické podobě.

2. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti u diváků?

 • Za kontrolu bezinfekčnosti diváků odpovídá pořadatel utkání.

3. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu diváka z důvodu neprokázání bezinfekčnosti na utkání?

 • O nepřipuštění diváka na utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje pořadatel utkání.

4. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení?

 • Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR.

5. Je potřeba vést evidenci diváků účastnících se utkání?

Evidence diváků se nevede.

6. Kdo není povinen prokazovat bezinfekčnost?

 • Bezinfekčnost nejsou povinny prokazovat děti ve věku do 6 let (tzn. diváci ve věku 6 let včetně a výše tuto povinnost mají).

Tyto dotazy budou průběžně aktualizovány a doplňovány. V případě nejasností je Vaše dotazy možné zasílat na emailovou adresu covid@fotbal.cz.

Nominaci na jednodenní kemp talentovaných dívek v Olomouci 5.8. 2021
27. červenec 2021

 

Dobrý den,

posílám nominaci na jednodenní kemp talentovaných dívek, který se koná 5.8. 2021 v Olomouci.

Nominace v příloze.

 

Mgr. Houdková Petra

SK Sigma Olomouc WU15

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží
26. červenec 2021

 

23. 7. 2021

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

 

Vážení členové FAČR, v závislosti na blížícím se startu amatérských soutěží přijal dne 23. 7. 2021 VV FAČR soubor pravidel ke konání soutěžních zápasů, kdy tato pravidla vychází z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR).

Obdobně jako při zápasech profesionálních soutěží je nutné u všech diváků kontrolovat jejich bezinfekčnost, stejně tak je tomu i u přímých aktérů utkání (hráči, realizační týmy, rozhodčí), kdy tuto povinnost plní pořadatel utkání, tj. domácí klub. Pořadatel utkání je zároveň povinen po dobu 30 dnů uchovávat kontaktní údaje všech přímých aktérů utkání, v praxi je nejjednodušší možností, jak tuto povinnost splnit, vyplnit kontaktní údaj (nejlépe telefon) k dané osobě vedoucím domácího družstva přímo do zápisu o utkání a tento pak 30 dnů archivovat.

Jednoznačným cílem příslušných orgánů státu je umožnit sportování dospělých i mládeže, na druhé straně ovšem také povinné testování (či doložení bezinfekčnosti jiným způsobem dle aktuálně platného opatření MZČR) všech účastníků takové akce.

Velká část kontroly je v praxi přenesena přímo na kluby, což na jedné straně značně zvyšuje časovou i finanční zátěž, na druhé ovšem můžeme být rádi, že je možné téměř po roce soutěžní zápasy vůbec pořádat, a to i využitím veškerého zázemí stadionu.

FAČR vnímá komplikovanost uvádění příslušných opatření MZČR do praxe a vede (obdobně jako další sporty) jak s MZČR, tak i s dalšími příslušnými autoritami pravidelná jednání o možné úpravě současných pravidel a usiluje o co nejlepší pozici fotbalu, zejména co se týče soutěží mládeže a kategorie věku 6-12 let, zároveň však pochopitelně podléhá aktuálně platným rozhodnutím těchto autorit přijatých na základě vývoje epidemiologické situace.

Tato pravidla byla VV FAČR schválena dne 23. 7. 2021 na základě aktuálně platných opatření MZČR. V případě úpravy pravidel vycházejících z opatření MZČR bude VV FAČR obratem reagováno také úpravou těchto pravidel. Kompletní znění aktuálně platných opatření MZČR je vždy k nalezení na webových stránkách vlada.cz.

Konečné umístění VDL
1. červenec 2021

 

Posledními zápasy se rozhodlo o konečném umístění letošní VDL

 

 

FINÁLE:

So. 26.6. 10.00 o první místo Lesnice x Loštice  1:0

 

Utkání o třetí místo:

So. 26.6. 13.00 o třetí místo Nový Malín x Leština 1:0

 

Utkání o páté místo:

So. 26.6. 16.30 o páté místo Loučná x Štíty 4:5

 

Utkání o sedmé místo:

So. 26.6. 16.30 o  sedmé místo Zvole x Sudkov 0:1

 

 

Zemřel Jaroslav Mihulka
14. červen 2021

 

Vážení sportovní kolegové,

 

naše fotbalové hnutí zasáhla smutná zpráva,ve věku 85 let zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Jaroslav Mihulka. 

Dlouhé roky působil v našem hnutí jako předseda OFS ŠUMPERK a funkcionář TJ Sokola Vikýřovice.

 

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku na jeho poslední cestě.

 

Výsledky a los Vesnické Derby Ligy
10. červen 2021

Vesnická DERBY LIGA má za sebou první kolo s těmito výsledky:

1.kolo

Sokol Lesnice – Sokol Sudkov 2:0 a 2:1 celkově 4:1

 

SK Loštice – Sokol Štíty 3:1 a 3:1 celkově 6:2

 

Sokol Nový Malín – Spartak Loučná nad Desnou 1:1 a 1:1 na PK vyhrál Nový Malín

 

Sokol Leština – SK Zvole 1:1 a 3:3 díky pravidlu o vstřelených brankách na hřišti soupeře vyhrála Leština

 

O víkendu pokračuje DERBY LIGA druhým kolem to bylo rozlosováno takto:

 

2.kolo odvety + postupující

 

so 12.06 13:30 Malín – Lesnice 2:2 - 0:4 postup Lesnice 6:2

 

so 12.06 16:30 Leština – Loštice 1:1 - 0:10 postup Loštice 11:1

 

ne 13.06 13:30 Loučná – Zvole 5:0 –  5:2  postup Loučná   7:5

 

ne 13.06 16:30 Sudkov - Štíty 2:1 - 2:4 postup Štíty 5:3

 

Závěrečné zápasy VDL o umístění:

 

So. 26.6. 10.00 o první místo Lesnice x Loštice  1:0

So. 26.6. 13.00 o třetí místo Nový Malín x Leština 1:0

So. 26.6. 16.30 o páté místo Loučná x Štíty 4:5

So. 26.6. 16.30 o  sedmé místo Zvole x Sudkov 0:1

 

 

 

Aktualizované informace k možnosti sehrání PU na OFS Šumperk
20. květen 2021

 

Vážení předsedové,

 

navazuji na níže přiloženou zprávu týkající se aktuálního vývoje využití našich hřišť. K informacím ohledně způsobu trénování a sehrání tréninkových utkání přidávám připravené desatero pro sehrání přátelských utkání ve všech věkových kategoriích:

 

 1. Domácí klub požádá svůj řídící orgán soutěže o schválení utkání.
 2. Řídící orgán domácího klubu utkání schválí a deleguje rozhodčí na utkání.
 3. O utkání se pořídí papírový zápis, neboť informační systém nepočítá s jednorázovými přátelskými utkáními.
 4. Rozhodčí je po utkání vyplacen domácím klubem.
 5. Domácí klub uschová papírový zápis a výplatnici delegovaného rozhodčího, která odpovídá sazebníku podle Řádu rozhodčích a delegátů, a dále obsahuje údaje o cestovném.
 6. Domácí klub předloží zápis o utkání a výplatnici řídícímu orgánu soutěže do 3 dnů od odehrání utkání.
 7. Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům.
 8. OFS a KFS vystaví Asociaci jednu fakturu za všechny kluby (taktéž se splatností 14 dnů), a Asociace následně všechny faktury za rozhodčí uhradí.
 9. Případná disciplinární řízení se řídí předpisy FAČR.
 10. Utkání sehraná formou turnaje, nebo „mini soutěže“, lze provést standardně přes IS.
 11. Všechna utkání je nutné sehrát podle níže přiložených hygienicko-epidemiologických pravidel.

 

Ať se daří!

 

Jan Pauly

 

 

Vážení předsedové,

 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání, si vás dovoluji informovat o tom, že podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:

 

a)     na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,

b)     nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),

c)      klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,

d)     účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

 1. prokáže, že splňuje následující podmínky:
  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 2. se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

e)     Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

V navazujících otázkách vás budu dále informovat.

 

Jan Pauly

 


    JUDr. Jan Pauly
    generální sekretář


    Fotbalová asociace ČR
    Atletická 2474/8,16900 Praha 6
    Tel: +420 721 833 114
    www.fotbal.cz

 

 

Aktuální informace ohledně sportovní přípravy
18. květen 2021

 

Vážení,

 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání, si vás dovoluji informovat o tom, že podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:

 

a)      na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,

b)      nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),

c)      klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,

d)      účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

 1. prokáže, že splňuje následující podmínky:
  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 2. se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

e)      Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

V navazujících otázkách vás budu dále informovat.

 

Jan Pauly

 


    JUDr. Jan Pauly
    generální sekretář


    Fotbalová asociace ČR
    Atletická 2474/8,16900 Praha 6
    Tel: +420 721 833 114
    www.fotbal.cz

 

Trenérský program XPS nyní zdarma pro všechny trenéry v klubu
13. květen 2021

 

Vážení trenéři,

na níže uvedeném odkaze si nyní mohou ZDARMA požádat o licence i další trenéři v klubu, nejen ti hlavní.

 

https://xps.fotbal.cz/licence-xps-trainer-nyni-zdarma-pro-vsechny-trenery-a-asistenty-v-klubech/a14137

 

S pozdravem

GTM OFS ŠUMPERK Radim Netopil

Okresní Grassroots trenéři mládeže opět v akci
11. květen 2021

 

Okresní GTM jsou opět k dispozici všem okresním klubům a pomáhájí s RESTARTEM mládežnického fotbalu.

 

Neváhejte mne kontaktovat! Rád přiložím ruku k dílu i vašem klubu.

 

Radim Netopil

777 008 179

netopilradim@seznam.cz

 

ČLÁNEK

https://mujfotbal.fotbal.cz/grassroots-treneri-mladeze-pomahaji-a-inspiruji-v-klubech/a14118

 

SAMOTNÉ VIDEO

https://youtu.be/OJMYQuv3hqc

Ukončení SR 2020/2021
4. květen 2021

4. 5. 2021

VV FAČR ukončil soutěžní ročník 2020/21

Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/21.

„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, říká předseda FAČR Martin Malík.

VV FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.

„Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezónu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny“, připomíná generální sekretář FAČR Jan Pauly.

FAČR přesto doufá, že ukončení soutěží, neznamená stále ještě automaticky konec fotbalové sezóny. V tomto duchu je také asociace připravena pomoci klubům s realizací případných turnajů jednotlivých klubů na OFS a KFS spadajících termínově do sezóny 2020/21.

„VV FAČR dnes rozhodl také o tom, že v případě realizace podobných turnajů, pokud tedy budou umožněny z hlediska hygienického rozvolňování, bude za předem stanovených pravidel proplácet náklady klubů na rozhodčí, tak abychom mohli jako střešní organizace amatérského fotbalu přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fotbalu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezónu,“ dodává předseda FAČR Martin Malík.

Odpískej nudu s McDonald's Cupem 2.poločas
29. duben 2021
 

PŘIDEJTE SE K TRÉNINKU A VYHRAJTE PODEPSANÉ DRESY REPREZENTANTŮ. Projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem jde do druhého poločasu.

Vážení členové Fotbalové asociace České republiky,

projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem, který nabízí dětem, rodičům i učitelům sérii inspirativních videí pro tréninkové pohybové aktivity a také McDonald’s Cup: Tréninkovou výzvu - soutěž, do které se mohou zapojit všichni školáci od 5 do 15 let, jde do druhého poločasu. A nad nudou zatím jednoznačně vedeme.

Již otevřená Školní a Okresní kola v úterý 27. 4. doplnilo kolo Krajské, na které naváže 11. 5. Republikové finále a 25. 5. se dětem otevře poslední úroveň - Reprezentace.

Zapojte se do projektu a vyhrajte skvělé ceny!

Více informací

Na děti čeká již třetí fáze McDonald’s Cup: Tréninkové výzvy, ale i předešlá kola jsou stále plně otevřena pro všechny děti, tedy i pro ty, které se dosud nestihly zapojit.

Jestli se tedy chcete spolu se svými dětmi bavit fotbalem, zatrénovat si, naučit se něco nového a vyhrát podepsané dresy reprezentantů či neopakovatelný zážitek v podobě možnosti nastoupit před utkáním českého národního týmu jako hráčský doprovod, zapojte se se svými dětmi také vy do
McDonald’s Cup: Tréninkové výzvy.

Detailní postup, jak se registrovat, a co dětem, rodičům a učitelům Projekt nabízí, naleznete ZDE.

 

Děkujeme a držíme palce


S pozdravem,

Tým McDonald’s Cup

 
FAČR žádá o další diskusi nad restartem sportovního dění
22. duben 2021
 

 

 

22. 4. 2021

FAČR žádá o další diskusi nad restartem sportovního dění

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) vzala na vědomí aktuální informace Národní sportovní agentury (NSA) týkající se rozvolnění směrem k restartu tréninkového procesu a obecně sportování u mládeže a amatérů. 

 

Zároveň FAČR reaguje na část navržených opatření, která mají plošně vstoupit v platnost od pondělí 26. dubna, a žádá o další debatu nad tímto důležitým tématem.

„Jsem rád, že NSA dlouhodobě s FAČR a dalšími sportovními svazy toto téma řeší. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme jako největší domácí sportovní asociace také poskytli dostatek záruk, které zajistí bezpečný návrat k řízenému tréninku jak dětem, tak amatérským hráčům. Stejně tak je ruku v ruce nezbytné respektovat všechna opatření proti šíření epidemie. Ale trváme i na tom, aby stanovená nařízení byla smysluplná a měla při sportovním restartu opravdový význam,“ uvedl Martin Malík, předseda FAČR.

Asociace tak vyzývá k co nejrychlejší debatě nad plánovaným nařízením o dodržení rozestupu šesti metrů mezi sportujícími dvojicemi ve venkovním prostředí. Dle FAČR významně toto nařízení ztěžuje standardní tréninkový proces a nemá ani reálné opodstatnění.

„Považujeme číslo 6 v této souvislosti za částečně virtuální, nevíme, o co přesně se tento údaj opírá jak z vědeckého hlediska, tak z praxe. Máme k dispozici řadu studií od zahraničních kolegů, z nichž vyplývá, že při venkovním sportování ani přímý kontakt neohrozí bezpečnost hráčů. Chceme diskusi vyvolat proto, aby podobné kroky a stanovené normy nezpůsobovaly další spory a nedorozumění mezi sportujícími a státními orgány, které na dodržování opatření dohlížejí. A zároveň jsme připraveni udělat maximum pro zajištění bezpečnosti a zdraví všech, kteří aktivně sportují i v rámci organizace,“ řekl Antonín Plachý, vedoucí trenérů FAČR, kteří společně se zástupci NSA vedou aktivní jednání s Ministrem zdravotnictví ČR ohledně restartu sportovního dění.

„Za velmi důležité považujeme také otevření venkovních sportovišť, která jsou některými municipalitami stále uzavřena. Z našeho průzkumu vyplývá, že se to týká celé čtvrtiny našich klubů, byť je v opatření uvedeno, že venkovní sportoviště jsou otevřena. Je na místě zdůraznit, že plochu celého fotbalového hřiště lze rozdělit na menší plochy tak, aby bylo možné dodržet současné stanovené odstupy dvojic na 10 metrů. Je snadné hřiště rozdělit a mít na jeho jedné polovině bezpečně umístěných až 24 hráčů. Lze tak snadno učinit i na menších hřištích například s rozměry 90 x 50 metrů, na nichž stále připadá plocha na jednoho hráče více než 90m2,“ podotkl Plachý. 

Česko zůstává jednou z posledních zemí v Evropě, kde je sport dětí a mládeže velmi omezen. Od minulého týdne je možné sportovat venku jen po dvojicích, kterých může být na jednom sportovišti maximálně šest. Musejí mezi nimi být desetimetrové rozestupy a od pondělí 26. dubna by se dle předběžných návrhů MeSES měla tato vzdálenost snížit na šest metrů.

Další námitka FAČR se týká navrženého opatření, aby sportovní činnost pro 20 a více osob byla obnovena až pro „Incidenci 100 v kraji“ (přírůstek nakažených na 100.000 obyvatel).

 „Na incidenci 200 je celá ČR již nyní. Při incidenci 100 bychom chtěli již restartovat zmíněné soutěže, samozřejmě za dodržení přísných organizačních opatření. Tréninky probíhají v uzavřených skupinách hráčů jednoho týmu, takže není problém trasování. Z interního průzkumu FAČR, do kterého se zapojilo i mnoho dalších sportů, a v němž bylo za týden 12.-18. 4. zkoumáno více než 37 000 mládežnických sportovců, plyne incidence 66 nakažených sportovců na 100 tisíc obyvatel. Při incidenčním čísle 100 bychom mohli rozjet utkání a soutěže, za přísných organizačních opatření, byť by to mohly být nejdříve krajské soutěže, a řídili bychom se tedy krajským incidenčním číslem,“ dodává Plachý.

Obnova plnohodnotného sportovního tréninku má z pohledu FAČR zásadní význam právě směrem k restartu samotných amatérských soutěží. Maximální snahou FAČR v tomto směru zůstává dohrát soutěže výkonnostního fotbalu včetně jejich propustnosti, tedy odehrát více než padesát procent utkání. V tomto směru je ale potřeba začít jednat a FAČR tak apeluje v tomto duchu na všechny zainteresované subjekty k co možná nejrychlejší a maximálně efektivní kooperaci.

Letní fotbalový kemp v Leštině
20. duben 2021

 

Vážená fotbalová rodino,

 

dovoluji si vám nabídnout vašim dětema svěřencům možnost účasti na letním fotbalovém kempu mládeže v Leštině, který je pořádaný bývalými špičkovými hráči a nyní neméně úspěšnými trenéry Jiřím Balcárkem ml. a Michalem Kovářem.

 

Bližší informace na přiloženém letáku.

 

S pozdravem

 

Radim Netopil

 

sekretář OFS Šumperk

mobil: +420 732 689 039

mail: fotbal.sumperk@rps.cz

Aktualizované informace k tréninku
13. duben 2021

 

 

Vážení sportovní přátelé,

níže aktualní informace k možnosti tréninku od GS FAČR p. J.Paulyho.

Radim Netopil

sekretář OFS Šumperk

 

 

Vážení předsedové,

 

navazuji na zprávy z předchozího týdne ve věci otevření sportovišť. Z dostupných zdrojů a mediálních výstupů představitelů Vlády si vás dovoluji informovat, že v rámci aktuálního vývoje si ve změti vládních opatření lze vybrat ta, která umožňuji využití venkovních hřišť tak, že:

 

a)      trénovat lze pouze ve dvojicích,

b)      dvojic může být nanejvýš 6 (celkem tedy 12 osob),

c)      dvojice musí dodržovat rozestupy alespoň 10 metrů,

d)      není nutné používat roušky ani respirátory,

e)      vnitřní prostory (šatny, sprchy atd.) jsou uzavřeny.

 

Na jednu stranu doufám, že vás budu moci v dohledné době informovat o dalším rozvolnění, pro zachování (zejména toho duševního) zdraví se mi chce věřit, že to nebude třeba ještě dnes dopoledne.

 

Přeji všem úspěšný návrat na hřiště.

 

Jan Pauly

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114

 

Otevření sportovišť - zahájení organizovaného tréninku
9. duben 2021

 

Vážení sportovní kolegové,

 

níže vkládám informaci od GS FAČR p. Paulyho k možnostem tréninku, která navazuje na včerejší zprávu ohledně otevření sportovišť.

Těším se na viděnou na hřišti.

 

Radim Netopil

Grassroots trenér mládeže OFS Šumperk

 

 

 

Na základě informací poskytnutých dnes ministrem zdravotnictví (a následně potvrzených mj. Národní sportovní agenturou) sděluji, že s účinností od 12. 4. 2021 00:00 hodin je možné trénovat v celkovém počtu 20 osob, a to bez:

a)      roušky (respirátoru),

b)      nutnosti testování,

c)      toho, aniž by bylo nutné dodržet rozestupy 2 metry,

d)      možnosti využít vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.).

 

Přeji pohodový víkend a od příštího týdne - sportu ZDAR!

 

Jan Pauly

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114

 

McDonald´s Cup - Odpískej nudu
6. duben 2021

30. 3. 2021

McDonald’s Cup se mění. Do sportovní výzvy zapojuje odborníky, kteří radí rodičům, jak motivovat děti k pohybu

 

 

https://mujfotbal.fotbal.cz/mcdonald-s-cup-se-meni-do-sportovni-vyzvy-zapojuje-odborniky-kteri-radi-rodicum-jak-motivovat-deti-k-pohybu/a13886

 

Web soutěže: https://www.mcdonaldscup.cz/

Akce McDonald
1. duben 2021

 

Vážení trenéři, kolegové a kolegyně,

 

nacházíme se v nelehké době, která svými omezeními možná nejvíce dopadá na naše svěřence, děti. Ty ve velké míře přišly o jinak samozřejmé možnosti, jak a kde sportovat a potýkají se se ztrátou motivace k tréninku a pohybu samotnému.

To je třeba změnit! Fotbalová asociace ČR proto ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR a společností McDonald’s ČR přichází s on-line projektem Odpískej nudu s McDonald’s Cupem, který nabízí Vám, Vašim svěřencům i jejich rodičům inspiraci a motivaci jak pro fotbalový trénink, tak pohyb samotný. A také obsahuje skvělou soutěž pro děti spojenou s tréninkovou výzvou.

S pozdravem

Radim Netopil

grassroots trenér mládeže OFS Šumperk

Online SEMINÁŘ pro trenéry nejen mládeže OFS ŠUMPERK 6.4.2021
30. březen 2021

 

Vážení trenéři,

 

v součinnosti s trenérsko - metodickým úsekem olomouckého kraje a Regionální fotbalovou akademií Olomouc jsme pro vás přichystali bezplatný online seminář s následujícím obsahem:

 

1. Úvod + informace s FAČR, KFS – Staroba - 15 min

2. Trénink v době Covidové – Kroča + Pekař – 70 min

3. Trénink v době po Covidové – RFA – 70 minut

4. Trénink brankářů – Netopil + Malysa – 20 minut

 

Odkaz k přihlášení najdete v pozvánce nebo požádejte o přeposlání na e-mail své klubové sekretáře.

 

Za KM OFS 

Radim Netopil GTM OFS

Mistrovství v ČR v individuálním tréninku
11. březen 2021

 

Vážené trenérky a trenéři,

 

včera se nám podařilo v rámci projektu TRÉNUJ DOMA spustit „Mistrovství ČR v individuálním tréninku“ pod patronací Tomáše Součka, které by mělo pomoct hráčům i trenérům s individuálním tréninkem, ale taky s jejich motivací a možností alespoň nějak v téhle divné době soutěžit.

 

https://facr.fotbal.cz/facr-startuje-mistrovstvi-cr-v-individualnim-treninku/a13737

 

Web soutěže: https://trenujdoma.fotbal.cz/

 

 

 

Nově zvolený VV OFS
9. březen 2021

              

V pátek 5.3.2021 proběhla řádná volební Valná hromada na které delegáti klubů zvolili na další volební období nový VV OFS.

 

Předseda: p. Vlastimil Faltýnek

 

Členové abecedně:

p. Bořivoj Bartoš

p. Martin Hoško

p. Jan Knobloch

p. Vlastimil Kubíček

p. Karel Minařík

PharmDr. Robert Šrejma

Zpráva GS_63_2021/DESATERO PRO RESTART SOUTĚŽÍ_AKTUÁLNÍ INFO (VV)
2. březen 2021

 

 

Vážení,

v návaznosti na dnešní zasedání výkonného výboru si vám dovoluji zaslat shrnutí nových informací:

 

1)      Restart soutěží

Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci:

 1. Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.
 2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
 3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
 4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
 5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.
 6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
 7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
 8. Pokud jde o kontumaci, pak
  1. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
  2. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
 9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.
 10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

 

2)      S potěšením vám oznamuji, že výkonný výbor rozhodl o otevření další regionální fotbalové akademie, v tomto případě v Královehradeckém kraji.

 

 

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114

Aktuální informace k VH OFS
1. březen 2021

Vážení předsedové,

 

v návaznosti na poslední pravidla Vlády si vás dovoluji informovat, že Usnesení č. 216 týkající se krizového opatření o omezení volného pohybu i nadále obsahuje výjimku pro konání valných hromad OFS v obci jejich sídla. Ty proto budou i nadále probíhat v rozsahu následujících povinností (mj. Zprávy GS_58_2021):

 1. všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška), nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
 2. rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry,
 3. každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, který byl proveden nejvýše před 3 dny.

 

 

Jan Pauly

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114

Aktuální info k tréninku
1. březen 2021

Vážení předsedové,

 

vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci došlo k vydání mnoha nových vládních usnesení, v rámci nichž byla mj. zpřísněna opatření v rámci trénování a sportování vůbec. Počínaje dneškem proto platí, že sportovat lze pouze:

 

a)      na venkovním sportovišti,

b)      na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,

c)      individuálně, nebo v přítomnosti členů jedné domácnosti.

 

 

Jan Pauly

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114

Aktuální info k zasedání VH
16. únor 2021

Vážení předsedové,

 

dovoluji si Vás informovat, že podle informací z tiskové konference Vlády umožnilo dnešní vládní opatření organizaci našich valných hromad. Pravidla jsou následující:

 

1)      je povoleno cestování za účelem účasti na zasedání VH,

2)      všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor s označení min. FFP2,

3)      rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry,

4)      každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní,

5)      vzhledem k tomu, že jsou všechny VH volební, počet účastníků VH není omezen.

 

Nad rámec standardních povinností, jakož vládních opatření lze doporučit, aby v místnosti pro volbu byl pro zamezení všech pochybností o volebním procesu přítomen notář. Tento postup doporučujeme zejm. s ohledem na aktuální pravidla pro rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, která výslovně apelují na transparentnost volby na všech úrovních fotbalu.

 

V případě jakékoliv změny pravidla dále upřesníme a budeme vás informovat.

 

 Jan Pauly

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114

Aktuální Covid informace
14. leden 2021

 

 

Vážení fotbaloví kolegové,

  

Vzhledem k plánovaným začátkům zimních příprav přikládám momentálně aktuální vládní pravidla pro trénování. 

 

1)      trénovat lze pouze venku;

2)      trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat;

3)      v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých dvojic;

4)      šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit zpřísněná hygienická opatření.

 

Radim Netopil

sekretář OFS

PF 2021
22. prosinec 2020

VV OFS Šumperk přeje všem členům klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2021.

Fotbalový balíček
19. listopad 2020
Fotbalový balíček: Žádosti pro ročníky 2013 byly spuštěny
12. listopad 2020

Důležitá informace pro aktivní fotbalisty a fotbalistky ročníku 2013 a jejich rodiče - právě byly spuštěny žádosti o fotbalový balíček! Formulář najdete na webových stránkách balicek.mujprvnigol.cz.

I letos Fotbalová asociace České republiky rozdává fotbalové balíčky. V letošním roce jsou určeny pro členy FAČR narozené v roce 2013.

Na webových stránkách byl dnes, v pondělí 9. listopadu, spuštěn formulář, po jehož úspěšném vyplnění rodiče získají nárok na fotbalové vybavení pro jejich ratolest.

Veškeré důležité informace, včetně instruktážního videa, které s vámi objednávací proces projde krok po kroku, najdete na webových stránkách projektu Můj první gól.

ROZHODNUTÍ VV FAČR
28. říjen 2020
ROZHODNUTÍ ŘK MORAVY
26. říjen 2020

 

       Fotbalová asociace České republiky

                Řídicí komise FAČR pro Moravu

                Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc

 

 

 

 

 

 

Věc: SR 2020/21

 

 

 

 

                  ŘKM na svém řádném zasedání dne 21. 10. 2020 rozhodla v návaznosti na vládní nařízení v nouzovém stavu o odložení pokračování soutěží organizovaných ŘKM. Všechna zbývající MU budou přeložena na jarní část sezóny tak, aby se nejdříve odehrála (pokud to situace dovolí)neodehraná MU z podzimní části a následně jarní část. TL bude upravena v návaznosti na situaci ve státě a včas zaslána na kluby

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Nezval

předseda ŘK FAČR M

 

 

MUJ KLUB 2021
8. říjen 2020

Výzva MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátelé, členové FAČR.

Národní sportovní agentura zveřejnila 18. 9. 2020 Výzvu MŮJ KLUB 2021.

Vyhlášení této finanční podpory v částce 1,5 mld. korun pro sportovní kluby v ČR je velkorysým krokem Národní sportovní agentury, zejména v této složité době.

Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2021, která je výraznou pomocí pro zachování jejich sportovní činnosti.

Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR , kterou by kluby mohly získat, činí minimálně 450 mil. korun!

Jedná se o 3 471 členských klubů FAČR.

Pro přehlednost jsme připravili tabulku s uvedením sportovců (od 3 do 23 let) dle jednotlivých členských klubů FAČR s uvedením orientační dotační částky, kterou klub může získat dle parametrů této výzvy.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 15. října 2020 od 12:00 hod. do 9. listopadu 2020 do 11:59 hod.

Výše dotace

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:

 • Kategorie 1: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 2016) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.
 • Kategorie 2: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 1998) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.
 • Kategorie 3: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 2011) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku.
 • Kategorie 4: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.
 • Kategorie 5: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.
 • Kategorie 6: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Tréninkovou jednotkou se pro potřeby této Výzvy rozumí výkon sportovní činnosti organizovaný SK/TJ, jež je žadatelem v této Výzvě, v délce alespoň 45 minut. Pokud je souvislá tréninková jednotka delší, (např. v délce 1,5 hod) jedná se stále o jednu tréninkovou jednotku.

Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěže řízené národním sportovním svazem nebo krajským sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp. start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách).

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč
B = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč
C = Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč
D = Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2500 Kč
E = Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč
F = Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F

Kalkulačka

Zjistíte-li rozdíl mezi Vaším aktuálním počtem hráčů a počtem, který máte v přiložené tabulce, doporučujeme tyto hráče zaregistrovat do IS FAČR.

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz.

Způsob podávání žádostí:

Žádost bude podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti. Funkcionalita podávání žádostí bude v nejbližší době aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu uveřejněného na internetové adrese www.rejstriksportu.cz.

Jakmile se objeví nové informace, budeme Vás ihned informovat.

 Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit s dotazy na náš email clenstvi@fotbal.cz . Rádi Vám pomůžeme.

SEZNAM SPORTOVCŮ PO KLUBECH

STAŇ SE FOTBALOVÝM RROZHODČÍM:
18. srpen 2020
Fotbal tě potřebuje! Staň se rozhodčím
14. srpen 2020

V České republice aktuálně funguje 4020 fotbalových rozhodčích na všech úrovních, od první ligy až po poslední třídy v okresech. Ideální stav je šest až sedm tisíc. Proto se Fotbalová asociace České republiky rozhodla odstartovat kampaň Chci pískat!, jejímž cílem je oslovit sportovně založené fotbalové nadšence, kteří mají fotbal v srdci a chtějí mu pomoci v nové roli.

Proč se stát rozhodčím?

Stát se rozhodčím znamená jedinečnou příležitost, jak být do fotbalu vtažený jako jeho důležitá součást a naplno jej prožívat. Může to být i velká šance pro ty fotbalisty, kteří se chystají ukončit svou hráčskou kariéru. Kdo se chce dostat jako rozhodčí na vrchol v profesionálním fotbale, nebo dokonce na mezinárodní úrovni, měl by začít kariéru rozhodčího v mladém věku (okolo 20 let). Cesta na vrchol není lehká, ale ti nejšikovnější ze všech mohou každý rok pokročit o soutěž výše a v horizontu několika let být v domácím prostředí vzorem pro další začínající sudí.

Jaké jsou požadavky na rozhodčí?

Pokud máte rádi fotbal, jste dobře fyzicky připraveni a psychicky odolní, dokážete se samostatně rozhodovat a už vám bylo 15 let, tak se můžete zúčastnit náboru na fotbalové rozhodčí. Fotbalová asociace České republiky hledá muže i ženy.

 • Požadavky na rozhodčího jsou uvedeny v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR ZDE.
 • Na následujícím linku je registrační formulář: www.chcipiskat.cz
 • Veškeré informace o náborové kampani najdete zde: www.chcipiskat.cz

Zájemci o pozici rozhodčího se pro další informace mohou obrátit na nebližšího předsedu komise rozhodčích v patřičném okrese našeho kraje .Kontakty na předsedy KR OFS jsou uvedeny na webu KFS  http://www.kfsol.cz/  v gesci patřičného okresu , nebo  na pana Miroslava Tulingera – tulinger@fotbal.cz.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN