Vítejte na ofssumperk.cz,

Hezký den, vážení sportovní přátelé,

jistě se mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje prakticky na celém světě a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a rozmachu, jako právě on. Je jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. Historie novodobé éry fotbalu na šumpersku se počala psát na podzim roku 1945, kdy byl založen fotbalový klub SK Šumperk, pozdější Železničář Šumperk a dnešní Fotbalový klub Šumperk z.s., který spolu s Buzulukem Zábřeh - pozdější Duklou Šumperk počal psát úspěchy kopané v našem regionu spolu s ostatními regionálními oddily a kluby, jež zde nechci jmenovat bez toho, abych na některý nezapomněl. V rámci našeho Okresního fotbalového svazu vyvíji svoji činnost v současné době 51 fobalových oddílů a klubů. Zdravíme tedy touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Šumpersku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky OFS Šumperk ( při zachování priority webových stránek FA ČR ), jejichž cílem je zlepšit informovanost všech zainteresovaných o fotbalovém dění v našem okrese a návazně i v regionu Olomouckého KFS. Naší snahou je a stále bude dodávat vám co nejvíce aktuálních informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu. Budeme rovněž vděčni za vaše názory a připomínky, které povedou ke zkvalitnění práce celého OFS Šumperk.

Za VV OFS Šumperk: Bohuslav Charvát předseda

Aktuality:

Fotbalový balíček
19. listopad 2020
Fotbalový balíček: Žádosti pro ročníky 2013 byly spuštěny
12. listopad 2020

Důležitá informace pro aktivní fotbalisty a fotbalistky ročníku 2013 a jejich rodiče - právě byly spuštěny žádosti o fotbalový balíček! Formulář najdete na webových stránkách balicek.mujprvnigol.cz.

I letos Fotbalová asociace České republiky rozdává fotbalové balíčky. V letošním roce jsou určeny pro členy FAČR narozené v roce 2013.

Na webových stránkách byl dnes, v pondělí 9. listopadu, spuštěn formulář, po jehož úspěšném vyplnění rodiče získají nárok na fotbalové vybavení pro jejich ratolest.

Veškeré důležité informace, včetně instruktážního videa, které s vámi objednávací proces projde krok po kroku, najdete na webových stránkách projektu Můj první gól.

ROZHODNUTÍ VV FAČR
28. říjen 2020
Doplňující informace
26. říjen 2020
MŮJ KLUB 2021 - doplňující informace
23. říjen 2020

Vážení,

Rádi bychom Vás upozornili, že funkcionalita podávání žádostí je již aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu uveřejněného na internetové adrese https://www.rejstriksportu.cz .

I my jako FAČR budeme v Rejstříku sportu aktualizovat svá data ohledně aktivních sportovců. Momentální čísla v Rejstříku se validují a tudíž zatím nemusí odpovídat realitě. Z tohoto důvodu apelujeme na Vás kluby ať věnujete zvýšenou pozornost při vyplňování žádosti.

Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit s dotazy na náš email  clenstvi@fotbal.cz  .  Rádi Vám pomůžeme.

 

S pozdravem

 

Ing. Nikola Zalková

Oddělení finanční podpory

 

Tel:          (+420) 233 029 111

Mob:        (+420) 604 555 665

E-Mail:    zalkova@fotbal.cz

ROZHODNUTÍ ŘK MORAVY
26. říjen 2020

 

       Fotbalová asociace České republiky

                Řídicí komise FAČR pro Moravu

                Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc

 

 

 

 

 

 

Věc: SR 2020/21

 

 

 

 

                  ŘKM na svém řádném zasedání dne 21. 10. 2020 rozhodla v návaznosti na vládní nařízení v nouzovém stavu o odložení pokračování soutěží organizovaných ŘKM. Všechna zbývající MU budou přeložena na jarní část sezóny tak, aby se nejdříve odehrála (pokud to situace dovolí)neodehraná MU z podzimní části a následně jarní část. TL bude upravena v návaznosti na situaci ve státě a včas zaslána na kluby

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Nezval

předseda ŘK FAČR M

 

 

FAČR
20. říjen 2020

19. 10. 2020

Vyjádření FAČR k aktuální situaci aneb sedmero opatření předsedy VV FAČR

Vážení členové fotbalové asociace, široká sportovní veřejnosti, obracím se na vás z pozice předsedy FAČR, kterého nenechávají události spojené s českým fotbalem v posledních dnech rozhodně klidného. 

Říká se, že z chyb se máme my všichni poučit, v první řadě je ale třeba podle mě, a právě nyní, jasně říct, že se chyby staly. Neuhýbat a nestrkat před nimi hlavu do písku.

Jak ukazují události posledních hodin a dnů, chyby v českém fotbale totiž jednoznačně jsou. Je mi jedno, že historicky byly, není mi jedno, že zde jsou nyní. A věřte mi, že je mi smutno z toho, že se chyb jako hlava fotbalu u nás dopouštím i já. Byl jsem to já, kdo v létě loňského roku rozvířil v médiích debatu na téma rozhodčích, protože jsem slyšel řadu různých příběhů. Neměl jsem k nim ovšem jediný důkaz a spokojil jsem se tedy s ujištěním, že neexistuje-li poptávka po ovlivnění výsledků, neexistuje ani nabídka takového chování. Byla to chyba.

Proto jsem dnes předstoupil před Výkonný výbor fotbalové asociace s několika konkrétními požadavky, které osobně spojuji s okamžitým a správným řešením nastalé situace. Dovolte mi Vám je krátce představit:

 1. Přijal jsem jako předseda VV FAČR rezignaci Romana Berbra na funkci místopředsedy FAČR, člena VV FAČR i na pozici předsedy plzeňského KFS.
 2. Výkonný výbor odvolal členy Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky, s výjimkou Tomáše Bárty za LFA, s tím, že bude sestavena komise nová. Půjde o prozatímní komisi, která bude fungovat po omezenou dobu, tak, aby byl zajištěn chod ligových soutěží poté, co vláda České republiky ukončí aktuální koronavirová opatření. Zároveň budeme opět ruku v ruce s LFA hledat vyhovující systémová a dlouhodobá řešení (a to i pro zbytek aktuální sezóny). V tomto bodě chci jasně deklarovat, že prioritou je, aby systémová nastavení do budoucna neumožnila vznik obdobných situací jako je ta, jíž nyní čelíme. Profesionální fotbal řídí Ligová fotbalová asociace sdružující profesionální kluby a jí musíme dát do rukou efektivní nástroj zaručující na jedné straně absolutní nezávislost Komise rozhodčích FAČR dle konvence UEFA na komkoli, ale zároveň umožňující efektivní kontrolu klíčových rozhodnutí Komise zejména v oblasti delegace rozhodčích na jednotlivá utkání. Nebudu zde lhát, nemám nyní konkrétní recept na takový nástroj, ale jsem připraven na diskusi, jsem otevřen názorům a mohu garantovat, že přijaté řešení nepůjde proti zájmům klubů, ale naopak je bude respektovat.
 3. Výkonný výbor odvolal členy Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy a na svém příštím zasedání, či prostřednictvím per-rollam, jmenuje Komisi novou. Jmenování samozřejmě učiní před opětovným zahájením soutěží.
 4. Současně Výkonný výbor FAČR předpokládá, že prvním úkolem těchto komisí bude předložení nových listin rozhodčích a delegátů, samozřejmě bez osob, proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání.
 5. Výkonný výbor odsouhlasil mimořádnou kontrolu financování Krajských fotbalových svazů se speciálním zaměřením na Plzeňský krajský fotbalový svaz.
 6. Výkonný výbor pověřil Předsedu Výkonného výboru, aby zajistil plošný dohled nad utkáními z pohledu match-fixingu, a to jak v oblasti profesionálních, tak i amatérských soutěží zejména prostřednictvím specializovaných subjektů typu Sportradar. Výkonný výbor dále pověřil Předsedu Výkonného výboru na jeho žádost, aby s představiteli příslušných státních institucí projednal a inicioval vznik specializovaného policejního útvaru, který by se zabýval právě problematikou ovlivňování zápasů nejenom ve fotbale. Fotbalová asociace je připravena po vzoru některých členských asociací UEFA, kde již takové útvary fungují, poskytnout Policii České republiky v této oblasti maximální míru součinnosti nejenom na republikové, ale prostřednictvím UEFA a FIFA také na evropské a celosvětové úrovni.
 7. Výkonný výbor pověřil Předsedu Výkonného výboru, aby osobně zajistil pokračování a další rozvoj úspěšného Projektu náboru nových rozhodčích s tím, že je třeba maximalizovat výsledky náboru, v němž se doposud přihlásilo 1275 zájemců o práci fotbalového rozhodčího, tak, aby tyto výsledky skutečně vedly ke kultivaci rozhodcovského stavu a celého fotbalového prostředí. Nábor rozhodčích byl odstartován v září roku 2020 poté, co start této kampaně musel být v březnu 2020 z důvodu koronavirových opatření odložen.

Zároveň mi dovolte konstatovat, že těchto sedm bodů je třeba vnímat pouze jako začátek dlouhé cesty, během které si český fotbal (záměrně neříkám my, ale český fotbal) musí opětovně získat důvěru fanoušků, partnerů a široké veřejnosti.

V nadcházejících dnech jsem proto připraven na diskusi, jejímž výstupem musí být realizace dalších, především dlouhodobých opatření, která zaručí, že fotbal v budoucnu nebude čelit podobným problémům. Tato opatření musí být výsledkem otevřené komunikace mezi námi všemi, kdo v něm působí a mají ve fotbale své místo, a to bez ohledu na úroveň soutěže či na to z jakého jsou regionu.

Fotbal tento rok měří síly se soupeřem, jehož sílu nikdy předtím nepoznal. Koronavirová epidemie donutila celou řadu nejenom našich zaměstnanců k neskutečným obětem, donutila je vydat ze sebe maximum maxima a já odmítám, aby na tyto lidi, kterých je zde spousta, bylo nahlíženo optikou současné kauzy negativně. Odmítám, aby si fotbal v době tohoto těžkého soupeře dával ještě vlastní góly.

Závěrem mi dovolte jedno osobní přání. My všichni, kdo v českém fotbale nyní působíme, jsme dopustili tuto situaci. Někdo chybou, někdo proto, že díky pohodlnosti či snaze „nepálit“ si vlastní prsty jen přihlížel, jiný proto, že neměl dostatek vlastní síly.

Ve výsledku jsme ale my všichni vinni. Pokud má český fotbal vyhrát, musíme se nyní semknout, konstruktivně spolu mluvit a přicházet s řešeními, která pomohou fotbal dostat z tohoto ofsajdu. Teprve pak pojďme řešit sami sebe, fotbalovou politiku a naše vzájemné vztahy. Je totiž lehké být po bitvě generál. Já slibuji, že v tomto duchu budu konat. V tomto duchu se budu snažit vyvarovat dalších chyb. Fotbal je totiž nádherná hra.

 

NOVÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL DO 3.11.2020
13. říjen 2020

13. 10. 2020

Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13. 10. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.

V těchto dnech platí, že:

 1. se nekonají žádná soutěžní utkání
 2. je zakázáno používat:
 • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
 • vnitřní sportoviště
 1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
 2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.
MUJ KLUB 2021
8. říjen 2020

Výzva MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátelé, členové FAČR.

Národní sportovní agentura zveřejnila 18. 9. 2020 Výzvu MŮJ KLUB 2021.

Vyhlášení této finanční podpory v částce 1,5 mld. korun pro sportovní kluby v ČR je velkorysým krokem Národní sportovní agentury, zejména v této složité době.

Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2021, která je výraznou pomocí pro zachování jejich sportovní činnosti.

Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR , kterou by kluby mohly získat, činí minimálně 450 mil. korun!

Jedná se o 3 471 členských klubů FAČR.

Pro přehlednost jsme připravili tabulku s uvedením sportovců (od 3 do 23 let) dle jednotlivých členských klubů FAČR s uvedením orientační dotační částky, kterou klub může získat dle parametrů této výzvy.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 15. října 2020 od 12:00 hod. do 9. listopadu 2020 do 11:59 hod.

Výše dotace

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:

 • Kategorie 1: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 2016) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.
 • Kategorie 2: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 1998) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.
 • Kategorie 3: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 2011) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku.
 • Kategorie 4: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.
 • Kategorie 5: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.
 • Kategorie 6: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Tréninkovou jednotkou se pro potřeby této Výzvy rozumí výkon sportovní činnosti organizovaný SK/TJ, jež je žadatelem v této Výzvě, v délce alespoň 45 minut. Pokud je souvislá tréninková jednotka delší, (např. v délce 1,5 hod) jedná se stále o jednu tréninkovou jednotku.

Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěže řízené národním sportovním svazem nebo krajským sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp. start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách).

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč
B = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč
C = Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč
D = Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2500 Kč
E = Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč
F = Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F

Kalkulačka

Zjistíte-li rozdíl mezi Vaším aktuálním počtem hráčů a počtem, který máte v přiložené tabulce, doporučujeme tyto hráče zaregistrovat do IS FAČR.

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz.

Způsob podávání žádostí:

Žádost bude podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti. Funkcionalita podávání žádostí bude v nejbližší době aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu uveřejněného na internetové adrese www.rejstriksportu.cz.

Jakmile se objeví nové informace, budeme Vás ihned informovat.

 Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit s dotazy na náš email clenstvi@fotbal.cz . Rádi Vám pomůžeme.

SEZNAM SPORTOVCŮ PO KLUBECH

FOTBAL A JEHO VÝVOJ NA DALŠÍ ROKY
1. říjen 2020

29. 9. 2020

Fotbal představil ambiciózní plán na čtyři roky

Na 22. valné hromadě FAČR byla v Olomouci představena Strategie FAČR 2020-2024. Jde o zásadní materiál, který určí pravidla a cesty, kterými se bude náš fotbal v nejbližších letech ubírat. Jedná se o jasnou představu, rozpracovanou do jednotlivých oblastí.

Jde o do detailů rozpracovaný materiál, na jehož přípravě se podílelo více než třicet pracovníků FAČR a přispělo i mnoho dalších z regionů. Práce zabraly více než jeden rok.

Vizí představené strategie je společnými silami budovat a chránit jedinečnost českého fotbalu a sjednotit národ sportovními úspěchy. Všichni, kteří se do plnění strategie zapojí, mají společnou misi – vytvořit  jednu z nejdynamičtějších, nejspolehlivějších a nejudržitelnějších fotbalových asociací v Evropě.

Základními stavebními kameny jsou tyto hodnoty: DATA – každé rozhodnutí bude činěno na základě sofistikovaných dat. TRANSPARENTNOST – přináší maximální otevřenost ohledně všech témat, na kterých se pracuje. VÝJIMEČNOST – snaha být nejlepší ve všem, co se dělá. ANGAŽOVANOST – zapojení do fotbalu co nejvíce lidí tak, aby je to bavilo a naplňovalo. JEDINEČNOST – respektování české jedinečnosti a důvtipu. PRO VŠECHNY – udělat fotbal dostupný všem.

„To, jak fotbal vypadá a je řízen dnes, je jedna věc, ale my tvoříme Fotbalovou asociaci pro několik generací. Proto je důležité mít vše postaveno na pevných základech. To je v mých očích hlavní význam strategického plánu, který musíme nyní převést ve stejně pevnou praxi. Jsem si jist tím, že nesmíme tuto příležitost propásnout,“ říká předseda VV FAČR Martin Malík.

 

Fotbalová asociace se tímto přihlásila a chce se svojí činností přiřadit do skupiny, která určuje nejen sportovní trend evropského a světového fotbalu. Strategie ukazuje důležité milníky a vize do budoucna.

„Bez strategie nebudeme nikdy v dlouhodobém horizontu úspěšní. Už nyní jsme na evropské úrovni jednou ze zemí, která se podílí na standardizované strategii pro všechny evropské asociace. Musíme se snažit být o krok napřed,“ přibližuje generální sekretář FAČR Jan Pauly a dodává:

„Strategické cíle v rámci organizace a řízení bych rozdělil na dvě větve – jedna je aplikovatelná na celý český fotbal, který chceme dlouhodobě rozvíjet na všech úrovních. A ta druhá větev se týká zaměstnanců Fotbalové asociace, kteří se mají starat o rozvoj, chceme společně aplikovat moderní prvky projektového řízení, abychom dosáhli maximální efektivity.“

Strategie 2020-2024 je rozpracována podle jednotlivých pilířů, kterými jsou Data a práce s nimi, Image, Sportovní koncepce, IT problematika, Členství a Ženský fotbal. Důsledným plněním úkolů vyplývajících z jednotlivých pilířů by mělo Česko v letech 2020 – 2024 dosáhnout těchto strategických milníků:

 • Stát se srdcem fotbalové Evropy
 • Reprezentace se vrátí do TOP 30 v rámci žebříčku FIFA
 • Zúčastnit se všech velkých turnajů v tomto období
 • Zvýšit o 5% počet lidí, kteří vidí Fotbalovou asociaci jako moderní, dynamickou a progresivní organizaci
 • Vybojovat postup na MS 2024 a ME 2022 ve futsale
 • Nastavit moderní datovou výměnu s FIFA a UEFA
 • Používat nový informační systém 2.0

Do roku 2024 mít:

 • 75% licencovaných neprofesionálních klubů
 • 25 000 členek
 • 6 lektorů pro potřeby nižších trenérských licencí
 • 6000 rozhodčích
 • 10 + 10 profesionálních rozhodčích ve FORTUNA:LIZE
 • 10 týmů v beach soccer lize
 • 30 000 aktivních fanoušků v reprezentačním Fanklubu

Jde o velice náročný plán, který bude vyžadovat mnoho úsilí. V záhlaví představené Strategie se píše: "Stanovili jsme si cíle, o kterých víme, že jsou velice ambiciózní, ale ne  nesplnitelné. Malý je jen ten, kdo má malý cíl.“

Kompletní Strategii FAČR 2020-2024 najdete zde.

 

STAŇ SE FOTBALOVÝM RROZHODČÍM:
18. srpen 2020
Fotbal tě potřebuje! Staň se rozhodčím
14. srpen 2020

V České republice aktuálně funguje 4020 fotbalových rozhodčích na všech úrovních, od první ligy až po poslední třídy v okresech. Ideální stav je šest až sedm tisíc. Proto se Fotbalová asociace České republiky rozhodla odstartovat kampaň Chci pískat!, jejímž cílem je oslovit sportovně založené fotbalové nadšence, kteří mají fotbal v srdci a chtějí mu pomoci v nové roli.

Proč se stát rozhodčím?

Stát se rozhodčím znamená jedinečnou příležitost, jak být do fotbalu vtažený jako jeho důležitá součást a naplno jej prožívat. Může to být i velká šance pro ty fotbalisty, kteří se chystají ukončit svou hráčskou kariéru. Kdo se chce dostat jako rozhodčí na vrchol v profesionálním fotbale, nebo dokonce na mezinárodní úrovni, měl by začít kariéru rozhodčího v mladém věku (okolo 20 let). Cesta na vrchol není lehká, ale ti nejšikovnější ze všech mohou každý rok pokročit o soutěž výše a v horizontu několika let být v domácím prostředí vzorem pro další začínající sudí.

Jaké jsou požadavky na rozhodčí?

Pokud máte rádi fotbal, jste dobře fyzicky připraveni a psychicky odolní, dokážete se samostatně rozhodovat a už vám bylo 15 let, tak se můžete zúčastnit náboru na fotbalové rozhodčí. Fotbalová asociace České republiky hledá muže i ženy.

 • Požadavky na rozhodčího jsou uvedeny v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR ZDE.
 • Na následujícím linku je registrační formulář: www.chcipiskat.cz
 • Veškeré informace o náborové kampani najdete zde: www.chcipiskat.cz

Zájemci o pozici rozhodčího se pro další informace mohou obrátit na nebližšího předsedu komise rozhodčích v patřičném okrese našeho kraje .Kontakty na předsedy KR OFS jsou uvedeny na webu KFS  http://www.kfsol.cz/  v gesci patřičného okresu , nebo  na pana Miroslava Tulingera – tulinger@fotbal.cz.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN