Vítejte na ofssumperk.cz,

Hezký den, vážení sportovní přátelé,

jistě se mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje prakticky na celém světě a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a rozmachu, jako právě on. Je jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. Historie novodobé éry fotbalu na šumpersku se počala psát na podzim roku 1945, kdy byl založen fotbalový klub SK Šumperk, pozdější Železničář Šumperk a dnešní Fotbalový klub Šumperk z.s., který spolu s Buzulukem Zábřeh - pozdější Duklou Šumperk počal psát úspěchy kopané v našem regionu spolu s ostatními regionálními oddily a kluby, jež zde nechci jmenovat bez toho, abych na některý nezapomněl. V rámci našeho Okresního fotbalového svazu vyvíji svoji činnost v současné době 51 fobalových oddílů a klubů. Zdravíme tedy touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Šumpersku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky OFS Šumperk ( při zachování priority webových stránek FA ČR ), jejichž cílem je zlepšit informovanost všech zainteresovaných o fotbalovém dění v našem okrese a návazně i v regionu Olomouckého KFS. Naší snahou je a stále bude dodávat vám co nejvíce aktuálních informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu. Budeme rovněž vděčni za vaše názory a připomínky, které povedou ke zkvalitnění práce celého OFS Šumperk.

Za VV OFS Šumperk: Bohuslav Charvát předseda

Aktuality:

Zimní liga mládeže - Starší přípravky - Foto
11. březen 2020

PO odehrání 4 turnajů se vítězem stalo družstvo starší přípravky z FO TJ Sokol Nový Malín, na 2. místě se umístilo družstvo st. př. FO TJ Libinaa a bronzovou příčku obsadilo družstvo st. př. z FO SULKO Zábřeh.

NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH FOTBALU
4. březen 2020

 

 

 

Staňte se rozhodčím fotbalu

 

Komise rozhodčích OFS Šumperk hledá nové zájemce o funkci rozhodčího fotbalu, nejlépe z řad bývalých, nebo i současných hráčů.  Podmínkou je dovršení věku 15 let.

Případní zájemci se mohou kontaktovat jednak přímo u předsedy KR OFS Šumperk p. Balcárka Jiřího, tel.: 606 877 329, e-mail: bal.jiri@seznam.cz, nebo Sekretáře

Komise rozhodčích, pana Jiřího Aberleho, tel. 603152497, e-mail: kr.ofs.spk@seznam.cz, nebotaké u Sekretáře Svazu p. PhDr. Mgr. Stanislava Kubíčka, tel. 732 689 039 . e-mail: fotbal.sumperk@rps.cz

Vítáni jsou všichni zájemci, kteří jsou odhodláni posílit stávající kolektiv R - OFS - Šumperk.

Uvítáme vaše přihlášky co nejdříve.

 

Jiří Balcárek v.r., předseda KR OFS Šumperk

 

STAŇ SE ROZHODČÍM FOTBALU:
23. leden 2020

Staň se rozhodčím

Není pochyb, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Je to hra jednoduchá, ale přitom nesmírně vzrušující, přinášející lidem kladné i záporné emoce v mimořádných dávkách. Je jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. A přitom klade jen minimální nároky na výstroj a vybavení.

Fotbal je však nejen krásná hra dovolující hráčům předvádět jemné technické kousky, ale i sport s fyzickými kontakty, mužná bitva, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu. Krása a půvab fotbalu spočívají mimo jiné i v tom, že od dob, kdy na hrací plochy začala v Anglii vybíhat první družstva, se hraje prakticky podle stejných pravidel. A tato pravidla jsou shodná všude na celém světě, ať již jde o finálové utkání mistrovství světa či utkání soupeřů nejnižší soutěže okresní úrovně.

Jen v samých začátcích tohoto sportu se utkání odehrávala bez rozhodčích, hráči se prostě mezi sebou nějak dohodli. Velmi záhy ale zjistili, že dohoda mnohdy není možná. Proto od roku 1874, kdy The Football Association v Anglii zavedla institut rozhodčího, dnes každé utkání řídí rozhodčí, od nějž se za všech okolností očekává naprostá objektivita a řízení hry v duchu pravidel. Rozhodčí musí být připraven nejen teoreticky, ale i po fyzické stránce, vždy musí být maximálně koncentrovaný a psychicky odolný.

 

Funkce rozhodčího ve fotbalu je naprosto nezastupitelná

Jeho postavení v dnešním fotbalu je stále náročnější a jeho odpovědnost značná, neboť i jediným chybným verdiktem může zmařit výsledek dlouhodobého snažení celého mužstva. V důsledku neustále se zvyšující vyrovnanosti mužstev a využití videotechniky, která často rozkryje herní situace do nejmenších detailů, výrazně roste význam správných a přesných verdiktů rozhodčích.

V současné době je ve FAČR celkem 3732 registrovaných rozhodčích (stav dle databáze Informačního systému FAČR k 27. 1. 2017). Úbytek rozhodčích, který v posledních letech zaznamenáváme, se nedaří pokrýt nárůstem z řad nových zájemců. Přitom počet utkání ve všech soutěžích FAČR rok od roku narůstá. Logickým důsledkem je, že zůstává i část zápasů odřízených tzv. rozhodčími laiky, tj. obvykle někým z ochotných rodičů nebo návštěvníků utkání – tím se ale dostáváme, alespoň pokud jde o rozhodčí, na samotný začátek fotbalu v Anglii.

     

Dotační programy
3. prosinec 2019
Olomoucký kraj - aktuální dotační programy
2. prosinec 2019

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020

- Dotační titul 2 - Dotace na získání trenérské licence

                           podávání žádostí - 2.3.-17.4.2020

blížší informace zde:

dotace na ziskani trenerské licence

- Dotační titul 3 - Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Ol. kraje 

                           podávání žádostí - 17.1-3.4.2020

blížší informace zde:

podpora mladeznických-reprezentantů do-21-let z olomouckeho kraje:

Můj klub 2020
30. říjen 2019
Dotační titul Můj klub pro rok 2020
18. říjen 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

Bližší info zde

DOTACE 2020
17. říjen 2019
Aktuální dotační programy Olomouckého kraje
8. říjen 2019

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020

 Podpora celoroční sportovní činnosti je možné žádat o finanční podporu zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.

 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností mládežnických členů klubu.

aktualni dotační programy podmínky ,žádosti

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN