Vítejte na ofssumperk.cz,

Hezký den, vážení sportovní přátelé,

jistě se mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje prakticky na celém světě a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a rozmachu, jako právě on. Je jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. Historie novodobé éry fotbalu na šumpersku se počala psát na podzim roku 1945, kdy byl založen fotbalový klub SK Šumperk, pozdější Železničář Šumperk a dnešní Fotbalový klub Šumperk z.s., který spolu s Buzulukem Zábřeh - pozdější Duklou Šumperk počal psát úspěchy kopané v našem regionu spolu s ostatními regionálními oddily a kluby, jež zde nechci jmenovat bez toho, abych na některý nezapomněl. V rámci našeho Okresního fotbalového svazu vyvíji svoji činnost v současné době 51 fobalových oddílů a klubů. Zdravíme tedy touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Šumpersku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky OFS Šumperk ( při zachování priority webových stránek FA ČR ), jejichž cílem je zlepšit informovanost všech zainteresovaných o fotbalovém dění v našem okrese a návazně i v regionu Olomouckého KFS. Naší snahou je a stále bude dodávat vám co nejvíce aktuálních informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu. Budeme rovněž vděčni za vaše názory a připomínky, které povedou ke zkvalitnění práce celého OFS Šumperk.

Za VV OFS Šumperk: Bohuslav Charvát předseda

Aktuality:

Soutěže mládeže pro SR 202/21 - Návrh
29. květen 2020
Soutěže mládeže organizované Olomouckým KFS pro SR 2020-2021
28. květen 2020

Krajský přebor dorostu

14 družstev

2-3 Krajské soutěže dorostu - volné přihlášení

Nově otevřít: Krajskou soutěž mladšího dorostu (počet hráčů 10+1)

Za předpokladu přihlášení min. 6 družstev

Krajský přebor starších a mladších žáků

Krajský přebor starších žáků, KP mladších žáků – 14 družstev

1-2 KS starších žáků 10+1 (s možností postupu do KP při dodržení podmínky mít družstvo mladších žáků) – volné přihlášení

1-2 KS mladších žáků 7+1 – volné přihlášení

Pro otevření Krajských soutěží je vždy podmínkou přihlášení min. 6 družstev

Krajský přebor starších přípravek (ročníky 2010+11)

6 družstev, 4kolově, tzn. 10 víkendů na podzim, 10 na jaře v případě zájmu rozšířit počet družstev

každý týden zápas – současně U11 a U10 – každý ročník A a B tým

Krajská soutěž starších přípravek (ročníky 2010+11)

12 družstev - v případě zájmu rozšířit počet družstev

turnajový způsob – každý týden 3 turnaje po 4 týmech – v nich každý s každým (nutnost přihlášených klubů mít 4 přenosné branky 2x5m)

Každý tým 8 turnajů na podzim, 8 na jaře (2+2 doma)

Krajská soutěž ml. přípravek – stejný model jako u st. přípravek

turnajový způsob – každý týden 3 turnaje po 4 týmech – v nich každý s každým (nutnost  přihlášených klubů mít 4 přenosné branky 2x5m)

každý tým 8 turnajů na podzim, 8 na jaře (2+2 doma)

Za předpokladu přihlášení min. 12 družstev

Lukáš Bartoň – garant soutěží mládeže O-KFS

fullic@seznam.cz

737 257 001

ONDRAŠOVKA CAP ....
19. květen 2020
Celostátní finále Ondrášovka CUP 2020
18. květen 2020

NOVÉ DESATERO
12. květen 2020

AKTUALIZOVANÉ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

 

Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

 

Vážení členové,

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

  1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
  2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
  3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
  4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
  5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
  6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
  7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
  8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
  9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
  10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

Jan Pauly

generální sekretář FAČR

FAČR - MAPOVÁNÍ
5. květen 2020

4. 5. 2020

FAČR spouští projekt zmapování fotbalových ploch a financování klubů

FAČR se rozhodla využít sníženou herní aktivitu pro tvorbu Strategie financování fotbalu v Čechách. Jedná se o první projekt v historii českého fotbalu, který má zmapovat finanční potřeby této významné společenské činnosti u nás. 

Tato „fotbalová inventura“ bude probíhat skrze dotazník určený členům FAČR. K aktivní účasti na projektu zve předseda asociace Martin Malík:

 

Vážení,

jménem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) bychom Vás chtěli oslovit s vyplněním dotazníku, který se zaměřuje na zmapování fotbalových ploch a sportovišť v České republice.

Cílem sběru dat je získat komplexní přehled nejen o fotbalových hřištích, ale i o zázemí, které jednotlivé fotbalové kluby a týmy využívají. Data budou využita jednak k vytvoření uceleného přehledu o fotbalových sportovištích, ale zejména jako důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu financování českého fotbalu.

Dotazník je standardizovaný a obsahuje celkem 4 hlavní sekce - Identifikace klubu, Sportovní areál, Hřiště, Investice a finance. Zahrnuje jak otevřené, tak uzavřené otázky. V rámci dotazníku budete vyzváni i k nahrání fotodokumentace.

Dotazník není nutné vyplnit najednou a je možné se k jeho rozpracované verzi opětovně vracet nebo sdílet s dalšími vyplňujícími přes přeposlání obdrženého odkazu. Odhadovaná doba vyplnění dotazníku je při dostupnosti všech potřebných informacích 30 minut.

Z dotazníku získané informace, data či fotografie budou považovány za důvěrné a budou využita pouze v agregované podobě. Data budou vyhodnocována jen na okresní, krajské či republikové úrovni a nikdy nedojde k identifikaci jednotlivých klubů. 

V případě nutnosti doplnění informací je v rámci jednotlivých sekcí možné doplnit komentář s upřesněním vyplněných strukturovaných otázek. Bez kompletního vyplnění všech otázek není možné dotazník odeslat. V případě, že pro vyplňující klub není v tomto dotazníku vhodná struktura otázek či obsah, kontaktujte nás prosím na níže uvedené emailové adrese.

Prosím, mějte na paměti, že cílem je vytvoření zpracovatelné databáze, proto jsou otázky uzavřené s limitovanými možnostmi výběru. Zástupci všech klubů v ČR obdrží na uvedené kontaktní adresy z IS FAČR odkaz na dotazník v nejbližších dnech, o jeho vyplnění prosíme do 7. 5. 2020.

V případě dotazů, týkajících se metodiky a obsahu dotazníku, nás prosím kontaktujte na emailové adrese dotace@fotbal.cz. V případě technických problémů s vyplněním dotazníku prosíme o kontaktování na adrese zvasata@deloittece.com.

Za vyplnění děkujeme. Velmi si vážíme vašeho vynaloženého úsilí, kterým přispějete k pozvednutí českého fotbalu.

S pozdravem,

Martin Malík

Předseda VV FAČR

INFORMACE PRO FO OFS Šumperk
28. duben 2020

Přeji hezký den.

Vzhledem k přetrvávající situaci v souvislosti s KORONAVIREM sděluji, že i v měsíci Květnu bude Sekretariát OFS Šumperk  u z a v ř e n .

Zároveň je ž do odvolání přerušena činnost všech odborných komisí Svazu.

PS.

V naléhavých případech budu i nadále k dispozici na služebním e-mailu i telefonu

V dokonalé úctě se s pozdravem znamená

PhDr. Mgr. Stanislav Kubíček                                                                                                        Sekretář OFS Šumperk

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN